Get Adobe Flash player

 

 

 

  

 

 

Birçok girişimci yola çıkarken sahip oldukları parlak fikirlere rağmen, henüz kuruluş aşamasında yanlış mali planlama ve yetersiz kurumsallaşma nedeniyle başarısızlığa uğramaktadır.

WIBU GmbH Danışmanlık olarak bu gerçekten hareketle yeni kuruluşlar için öncelikle doğru şirket modelinin belirlenmesi, detaylı kavram analizi ve 3 yıllık bütçe planının hazırlanması konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz:

 

  • Yatırım planlaması
  • Finansman ihtiyacının belirlenmesi
  • Finansman planı ve finansman giderlerinin hesaplanması
  • Ciro planlaması, ciro bağımlı giderler ve net kar planı
  • Sabit giderlerin planlanması
  • Verimlilik ve nakit akış planı
  • Asgari ciro analizi (Break even point)


Girişimciler, bu hazırlık sayesinde kuruluş sürecinin sağlıklı gerçekleştirilmesi için gereken bilgi ve donanıma sahip olurlar, iyi planlanmış bir başlangıcı güvenceye alırlar. Yatırımcı, özellikle piyasaya ilk giriş döneminde şirketin gelişimini doğru ve sağlıklı olarak değerlendirebilir, gelişmelere hızlı bir şekilde müdahale edebilir.